Polityka prywatności

 

 

Polityka prywatności
Portalu MEDIVET ONLINE

 

 1. Postanowienia wstępne

   

  1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Platformy Zamówień MEDiVET dostępnego pod adresem http://medivet.pl (dalej „Polityka Prywatności”).
  2. Polityka Prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Platformy Zamówień MEDiVET.
  3. Wyrażeniom pisanym wielką literą, a niezdefiniowanym poniżej inaczej nadano znaczenie jak w Regulaminie Platformy Zamówień MEDiVET, dostępnym pod adresem: http://medivet.pl, przy czym pojęcie „Użytkownika” obejmuje również zależnie od kontekstu – Użytkownika Kluczowego oraz Klienta w rozumieniu Regulaminu Portalu.
  4. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), zwanej dalej Ustawą o.d.o.”  oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO jest MEDiVET Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie (63-100), przy ulicy Szkolnej 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000302064, NIP: 785-00-05-430, Regon: 631579052, adres elektroniczny: biuro@medivet.pl (dalej: „MEDIVET”).
  5. MEDIVET przestrzega zasad ochrony prywatności Użytkowników przewidzianych Ustawą o.d.o. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 roku (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  6. W celu zapoznania się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych w MEDIVET prosimy zapoznać się z „Polityką Ochrony Danych”.
      7.  
  8.  
 2. Podstawa przetwarzania danych

   

  1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, choć konieczne dla korzystania z Platformy Zamówień MEDiVET. Stąd niepodanie wymaganych danych skutkuje brakiem możliwości korzystania z Platformy Zamówień MEDiVET.
  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest jego niezbędność do wykonania umowy, tj. realizacji zamówień Klienta za pośrednictwem Platformy Zamówień MEDiVET lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług MEDIVET podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez MEDIVET (zgodnie z motywem 47 RODO za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług MEDIVET). Dane dotyczące dokonanych przez Użytkownika zakupów przetwarzane są na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z prawa gospodarczego i farmaceutycznego.
  3. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych opisane są w odrębnym dokumencie (Polityka Ochrony Danych Osobowych), dostępnym na stronie głównej MEDIVET

    
 3. Cel i zakres zbierania danych

   

  1. Politykę Prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych na Platformie Zamówień MEDiVET w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Platformy Zamówień MEDiVET, w tym zbieranych automatycznie podczas wizyt na Platformie Zamówień MEDiVET.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Medivet S.A. w celu prawidłowej realizacji sprzedaży towarów i usług oferowanych, obsługi reklamacji, marketingu bezpośredniego, analizy handlowej oraz promocji.
  3. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez MEDIVET wynika z działań podejmowanych przez Użytkownika na Platformie Zamówień MEDiVET. Dane osobowe Użytkowników mogą być zbierane przez MEDIVET w szczególności:
   1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Użytkownika zamówień;

   2. obsługi procesu rejestracji i logowania do Konta Użytkownika;

   3. w celu realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Platformy Zamówień MEDiVET;

   4. w celu rozpatrywania składanych przez Użytkownika reklamacji oraz zwrotu świadczeń;

   5. ewentualnego dochodzenia roszczeń;

   6. dla potrzeb statystycznych;

   7. tworzenia raportów i analiz na potrzeby MEDIVET dotyczących funkcjonowania Platformy Zamówień MEDiVET, w tym statystyk oglądalności podstron Platformy Zamówień MEDiVET;

   8. dostosowania Platformy Zamówień MEDiVET do potrzeb Użytkowników;

   9. w razie wyrażenia zgody na przesyłanie Użytkownikowi drogą elektroniczną informacji handlowych, dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez MEDIVET również w celu przekazywania Użytkownikowi informacji o Platformie Zamówień MEDiVET, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z MEDIVET oraz spółek z grupy kapitałowej MEDIVET (grupy kapitałowej Covetrus).

  4. MEDIVET może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników korzystających z Platformy Zamówień MEDiVET: imię i nazwisko; nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), REGON, nr KRS, adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), informacje o dokonywanych zakupach, login, hasło.
  5. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Portalu oraz w Regulaminie Platformy Zamówień MEDiVET.
  6. Niezależnie od powyższego, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Użytkownika, dane osobowe Użytkownika udostępniane są dostawcom towarów oferowanych przez Medivet S.A. w celach promocji towarów i usług oferowanych przez te pomioty, prowadzenia przez nie analiz handlowych oraz zarządzania ich działalnością handlową. Możliwi odbiorcy danych osobowych Użytkowników Portalu:​
   1. dane mogą być udostępniane podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmiotom z grup przedsiębiorstw Covetrus, a także podwykonawcom naszych usług w celu wykonania umowy w zakresie objętym działalnością,
   2. W przypadku Użytkownika, który korzysta na Platformie Zamówień MEDiVET ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, MEDIVET udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie MEDIVET.
   3. W przypadku Użytkownika, który korzysta na Platformie Zamówień MEDiVET ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą MEDIVET udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na Platformie Zamówień MEDiVET.
   4. W przypadku Użytkownika, który wyraził na to zgodę, jego dane osobowe oraz handlowe są przekazywane dostawcom towarów oferowanych przez Medivet S.A. w celach promocji towarów i usług oferowanych przez te pomioty, prowadzenia przez nie analiz handlowych oraz zarządzania ich działalnością handlową.
   5. Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów z grupy przedsiębiorstw Covetrus poza obszar EOG, w tym do Covetrus z siedzibą w USA na podstawie umów zawierających standardowe klauzule ochrony danych, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu tych podmiotów, polegającego na zarządzaniu ich działalnością handlową oraz marketingu towarów i usług przez nie oferowanych;

     
 4. Cookies i dane eksploatacyjne

   

  1. Podczas korzystania z PLATFORMY ZAMÓWIEŃ MEDIVET dane dotyczące Użytkownika zbierane są także automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych PLATFORMY ZAMÓWIEŃ MEDIVET, poprzez tzw. pliki Cookies. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Portal (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona).
  2. Dzięki zapisaniu plików Cookies na urządzeniu Użytkownika (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) możliwe jest m. in.:
   1. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Platformy Zamówień MEDiVET ponownie wpisywać loginu i hasła,
   2. zapamiętanie towarów dodanych przez Użytkownika do koszyka,
   3. dostosowanie i optymalizację Platformy Zamówień MEDiVET do potrzeb Użytkowników,
   4. tworzenie statystyk oglądalności podstron Platformie Zamówień MEDiVET,
   5. personalizację przekazów marketingowych,
   6. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Platformy Zamówień MEDiVET.
  3. Pliki Cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia końcowego Użytkownika i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
  4. W trakcie korzystania przez Użytkownika z Platformy Zamówień  MEDiVET korzysta z dwóch rodzajów plików Cookies: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w pamięci urządzenia Użytkownika do czasu wylogowania z Portalu, opuszczenia Portalu lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w pamięci urządzenia Użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.
  5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Użytkownik ma możliwość samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Użytkownika.
  6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  7. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Platformy Zamówień MEDiVET.
  8. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
  9. MEDIVET przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Platformy Zamówień MEDiVET (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Portalem. Od momentu połączenia się Użytkownika z Platformy Zamówień MEDiVET, w logach systemowych Platformy Zamówień MEDiVET pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Portalem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Platformy Zamówień MEDiVET. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

    
 5. Prawa Użytkownika 

   

  1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługuje: prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  2. W razie udzielenia przez Użytkownika zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną) oraz zgody na przekazywania danych dostawcom towarów oferowanych przez Medivet S.A. w celach promocji towarów i usług oferowanych przez te pomioty, prowadzenia przez nie analiz handlowych oraz zarządzania ich działalnością handlową zgoda może być odwołana w każdym czasie.
  3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z MEDIVET poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres dane@medivet.pl.
  4. Dane osobowe podane przez Użytkownika w Koncie Użytkownika, Użytkownik może samodzielnie edytować i usuwać.
    


  5.  
 6. Prawa i obowiązki MEDIVET

   

  1. MEDIVET przysługuje prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  2. MEDIVET zastrzega sobie prawo powierzenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o.d.o. podmiotom świadczącym na rzecz MEDIVET usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Platformą Zamówień MEDiVET.
  3. MEDIVET oświadcza, że ma prawo powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności innym podmiotom świadczącym na rzecz MEDIVET lub bezpośrednio Użytkownika usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Platformy Zamówień MEDiVET, w tym realizacji zamówienia, rozpatrzenia reklamacji oraz korzystania z usług finansowych dostępnych na Platformie Zamówień MEDiVET, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 28 RODO. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać powierzone w szczególności dostawcom produktów, bankom, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym.
    


  4.  
 7. Zabezpieczenie danych

   

  1. MEDIVET oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Platformy Zamówień MEDiVET. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać MEDIVET na adres e-mail: dane@medivet.pl.
  2. MEDIVET stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ponadto MEDIVET dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
  • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
  • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  • adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
  • dokładne i aktualne,
  • nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
  • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
  • bezpiecznie przechowywane,
  • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.
  1. Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.
  2. MEDIVET odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną
   1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
   2. Dostęp do Konta Użytkownika jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
  3. Dla własnego bezpieczeństwa, Użytkownik winien pamiętać o:
  4. Ustanowieniu loginu i hasła do Konta Użytkownika uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności MEDIVET zaleca używanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter.
  5. Zachowaniu loginu i hasła do Konta Użytkownika w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim.
  6. Wylogowaniu się ze strony Platformy Zamówień MEDiVET po zakończonej sesji. Samo zamkniecie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony Platformy Zamówień MEDiVET. Wylogowanie ze strony Platformy Zamówień MEDiVET nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”.
  7. Korzystaniu z programów antywirusowych oraz regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów.
  8. Korzystaniu ze strony Platformy Zamówień MEDiVET wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych.
    


  9.  
 8. Postanowienia końcowe

   

  1. W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Użytkownik zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej http://medivet.pl
  2. Platforma Zamówień MEDiVET może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. MEDIVET rekomenduje by po przejściu na owe strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie Platformy Zamówień MEDiVET.
  3. Jeżeli Użytkownik umieszcza na Platformie Zamówień MEDiVET jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
  4. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych i treści udostępnionych przez innych Użytkowników Platformy Zamówień MEDiVET wyłącznie w związku z korzystaniem z Platformy Zamówień MEDiVET oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Użytkowników na przetwarzanie ich danych i ich treści w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Platformy Zamówień MEDiVET.
Trwa przetwarzanie danych. To może potrwać kilka minut.
Szanowny Kliencie!

Przygotowujemy dla Ciebie indywidualną ofertę i aktualizujemy stany magazynowe. Ładowanie zawartości strony może chwilę potrwać. Prosimy o cierpliwość.
Zamknij
Nasz serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Dalsze korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies na Państwa urządzeniu.